Arama Motoru Reklamcılığı için Devlet Destekleri: Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi hakkında Tebliğ.

Çeşitli sektörlerde verilen destekler ile ilgili olarak size faydalı olacağını düşündüğümüz Google Adwords reklamlarını da kapsayan aşağıdaki yazıyı paylaşıyoruz. Bu teşvik ve destekler için bazı sektörlerin altı çiziliyor olsa da, döviz kazandırıcı sektörler ve yurtdışı tanıtım ihtiyacı olan bir çok sektörü kapsıyor.

19 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile ilgili bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

T.C. Ekonomi Bakanlığı özellikle Döviz kazandırıcı çeşitli hizmet sektörü faaliyetleri içerisinde bulunan işletmelerin Arama Motorlarına yaptıkları-yapacakları tanıtım harcamalarını desteklemektedir.

Desteklenen Sektörler:

Sağlık, Bilişim, Eğitim, Film, Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Sektörler

Yayınlanan Tebliğden Bazı Maddeler

MADDE 11 ‐ (1) Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

MADDE 21 ‐ (1) Bilişim şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere, reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

MADDE 30 ‐ (1) Film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler ya da işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve film dağıtımcısı veya yapımcısı şirket ya da işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

MADDE 36 ‐ (1) Eğitim kurumları veya işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve eğitim kurumu veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

(2) Bu madde kapsamında uygulanacak destek, Devlete ait eğitim kurumları için %100 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları tutarında uygulanır.

Detaylı Tanımlamalar

Şirket: Borçlar Kanunu veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketler.

İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör demek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı demek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent.

Sağlık Turizmi Şirketi: Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirket

Sağlık Kuruluşu: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş, üniversite hastanesi veya bunları işleten şirket.

Bilişim Şirketi: Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında faaliyet gösteren şirket.

Film: Belirli bir kısmı veya tamamı Türkiye’de çekilmiş olan ve ülkemizin tanıtımına olumlu katkı sağlayan sinema, belgesel, animasyon ve televizyon dizisi. (Burada belirtilen film tanımına uygun olarak faaliyette bulunan film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler destekten yararlanabilmektedir.)

Eğitim Kurumu: 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunu ile düzenlenmiş üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta öğretim kurumları ya da adı geçen kurumlan işleten şirket.

Başvuru: Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne yapılacaktır

ARAMA MOTORU DESTEĞİ BAŞVURU BİLGİ VE BELGELER

1. Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nü muhatap dilekçe.

2. Arama Motoru Desteği Başvuru Formu (EK A_15)

3. Sözleşme (arama motoru şirketinin merkezi, ilgili ülkedeki temsilciliği veya Türkiye temsilciliği ile yapılmış olabilir.

4. Fatura

5. Banka onaylı ödeme belgeleri (dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler)

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

a. Sözleşme, fatura ve ödeme belgelerinin aslı veya noter onaylı ya da Bakanlığın aslını görerek onayladığı nüshaları ibraz edilmelidir.

b. Dilekçe ve Başvuru Formunun yararlanıcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

c. İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama/ödeme belgelerinin ve sözleşmelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.

Bu Gönderiyi Paylaş: